VÅR FILOSOFI

VÄXA SOM MÄNNISKA

Vårt arbete utgår från en förståelse för individens sociala sammanhang där varje person ges möjlighet att utveckla sina egna resurser och växa som människa.

Våra boende blir sedda, bekräftade och får kvalificerat stöd som inspirerar till nya vägval i livet. Våra boenden är självklart drogfria. Vi uppmuntrar till aktiviteter med fokus på hälsa och relationer, men också stöd inriktad på att komma igång med sysselsättning, i form av utbildning, praktikplats eller arbete.

Vid uppstart matchas klienten med en kvalificerad kontaktperson, som tillsammans upprättar en genomförandeplan utifrån uppdraget som sedan följs upp kontinuerligt.

ÅTERKOPPLING

Uppdragsgivaren får återkoppling enligt överenskommelse, dock minst en gång per månad då vi skickar en skriftlig rapport med utvärdering av progress med eventuellt förslag till nästa behovsanpassade steg för klienten.

Våra kontaktpersoner uppmuntrar till fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för den enskilde att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

Inom personalgruppen har vi regelbundna uppföljningar för att både på individuell och kollektiv basis, skapa en trygg och utvecklande miljö för våra boende.