BO Hos OSS

Du som vill bo hos oss

Vi erbjuder ett drogfritt modernt boende i ljusa lokaler i Rosersberg och vår personal vägleds av ett starkt och personligt engagemang i mötet med dig. Boendet ligger i ett naturskönt område och har pendeltåg på promenadavstånd. Vi kan ta emot upp till tjugotre boende samtidigt och har bemanning dygnet runt. Utöver de enskilda rummen, som har toalett och dusch, finns det generösa gemensamhetsytor i form av allrum och kök. Hela boendet har naturligtvis Wi-Fi. Våra klienter ansvarar själva för inköp samt tillagning av mat, d.v.s. självförsörjning, men vi anordnar och bekostar även gemensamma middagar och andra aktiviteter, främst på helgerna. Utöver våra rum finns det ett par lägenheter i boendet som kan fungera som en brygga i resan mot egen träningslägenhet.

Du som bor hos oss har blivit placerad via socialtjänsten. Den boendeform och den insats du har styrs av dina behov. 2nd Chance arbetar på uppdrag av din socialsekreterare och i samråd tar vi fram en genomförandeplan för hur din tid hos oss ska se ut. Du får en kontaktperson som kommer stödja dig i arbetet med att uppfylla målen i din genomförandeplan som sen löpande stäms av med din socialsekreterare.

1. Du vill bo hos oss

Oavsett om du redan bor i ett stödboende eller anser att du är redo för detta så är första steget att ta kontakt med din socialsekreterare som sedan kontaktar oss på 2nd Chance.

2. Förberedande samtal

Din socialsekreterare och vår personal pratar om hur vi kan hjälpas åt att ordna ett bra boende med rätt typ av stöd för dig.

3. Vi träffas

Vi träffas i ett informationsmöte tillsammans med socialsekreteraren för att prata om hur dina behov och önskemål ser ut. Om allt känns bra bestämmer vi när du kan flytta in.

4. Nytt boende

Vår personal hjälper dig att planera och genomföra placeringen hos oss i Rosersberg.