VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Heimstaden bostad

Genom samarbetet med Heimstaden har vi möjlighet att erbjuda klienter en träningslägenhet på resan mot ett självständigt och självförsörjande liv.

Om Heimstaden Bostad
Heimstaden är ett av Europas ledande bostadsfastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder. Genom sina värderingar Care, Dare och Share, skapar de värden för ägare och omtänksamma boenden för hyresgäster. Heimstaden har ca 110 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om 170 mdkr. Huvudkontoret är i Malmö.

Läs mer: www.heimstaden.com.

Traumanpassad Yoga Sverige & Prison Yoga Project

Vi samarbetar med Nordens ledande utbildare inom yoga, Traumaanpassad Yoga Sverige. Därmed kan vi erbjuda yoga, mindfulness och avslappningsprogram i olika former till våra klienter. Programmen passar bra för dem som t.ex. genomgått traumatiska upplevelser och kanske utvecklat PTSD. Vi har också etablerat ett samarbete med Prison Yoga Project, vilket innebär att klienter som yogat i anstaltsmiljöer med Prison Yoga Project, har möjlighet att fortsätta yogapraktiken hos oss.

Om Traumaanpassad Yoga Sverige – TAY

Som boende inom 2nd Chance verksamheter finns möjlighet att ta del av program och digitala inspelningar för ångestreducering, sömnproblematik samt andra vanligt förekommande symtom vid PTSD.

Läs mer www.traumaanpassadyoga.com

Om Prison Yoga Project – PYP

Är en internationell organisation som arbetar med mindfulnessbaserad yoga som stöd och rehabilitering i anstaltsmiljöer jorden runt. Prison Yoga Project har yogaprogram tillgängligt digitalt och på papper som boende inom 2nd Chance verksamheter får tillgång till.

Läs mer: www.prisonyoga.org

och www.prisonyogascandinavia.org

Svenska Institutet för Sorgbearbetning

Hos vår partner Svenska Institutet för Sorgbearbetning kan klienter få hjälp att hantera obearbetade livshändelser..

Om Svenska Instituetet för Sorgbearbetning
Är ett politiskt och religiöst obundet utbildningsföretag vars verksamhetsidé är att ge människor tillgång till en konkret metod för känslomässig läkning vid alla typer av förluster och förändringar. Detta görs genom att förmedla kunskap om sorg och sorgbearbetning genom föreläsningar, kurser och uppdragsutbildningar.

Om sorgbearbetning 

Missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa bottnar ofta i obearbetade sorger och trauman. Genom känslomässig bearbetning av dessa tidigare upplevelser i en trygg miljö med professionellt stöd kan klienterna lämna sitt bagage bakom sig.

Sorgbearbetning bryter gamla mönster

Sorgbearbetning är en konkret, beprövad och evidensbaserad metod som med framgång hjälpt tusentals människor att bryta destruktiva mönster. Genom samarbetet erbjuds alla klienter möjligheten att långsiktigt och bestående bearbeta sina sorger och förluster – oavsett vad som orsakat den.

För att möta och vägleda klienterna i deras förändringsarbete utbildas personalen till certifierade handledare i sorgbearbetning.


Läs mer: www.sorg.se

 

Erikshjälpen

Vi ger inte bara tak över huvudet till våra boenden utan bistår även med praktik och arbete. Sysselsättning är en central komponent i arbetet med att nå ett självförsörjande liv. Via Erikshjälpen Vårby får våra klienter just den möjligheten.

Om Erikshjälpen                   
Erikshjälpen är något så unikt som en barnrättsorganisation och en second hand-verksamhet med en gemensam vision; en förändrad värld där barns drömmar får liv.

Allt överskott från Erikshjälpen Second Hands butiker går till att skapa en bättre värld, där barns rättigheter tas på allvar, familjer kan ta sig ur fattigdom och förändring skapas på djupet. Verksamheten i sig bidrar också till en bättre miljö genom ökat återbruk.

Samtidigt erbjuder butikerna en öppen och varm gemenskap, meningsfull sysselsättning och möjlighet till personlig utveckling för människor som lever i olika typer av utanförskap.

Läs mer: www.erikshjalpen.se

Avhoppare.nu

Genom samarbete med den ideella föreningen avhoppare.nu kompletterar vi verksamheten ytterligare när det gäller möjligheterna att ge stöd till klienter som vill lämna en kriminell livsstil.

Om Avhoppare.nu                         
Avhoppare.nu jobbar aktivt med personer som vill lämna kriminella gäng, grupper eller nätverk. Varje person behandlas individuellt utifrån en genomförandeplan samt regelbundna uppföljningar i samarbete med klient och uppdragsgivare.

I många fall behöver de som hoppar av ett tryggt boende, coaching och möjlighet att få ett arbeta. Ibland behövs också hjälp att sluta med droger och att sluta tänka kriminellt. Relationer, skulder, spelmissbruk, nya vänner och fritidsintressen är andra områden man kan behöva hantera för att få en ny livsstil något som avhoppare.nu har lång erfarenhet av.

Läs mer: www.avhoppare.nu