STÖDBOENDE MED NÄRHET TILL

CENTRUM OCH KOMMUNALA FÄRDMEDEL

Vägen till ett stabilt liv

2nd Chance stödboende erbjuder en ny chans i livet. Vår verksamhet vänder sig till personer från 21 år med bakgrund i missbruk, kriminalitet och/eller psykisk ohälsa med behov av psykosocialt stöd. Vi har även avhopparverksamhet, se mer information nedan.

Målet är att klienten når framgång i sin förändringsprocess, för att på sikt klara av att leva ett självständigt, hälsosamt och hederligt liv som självförsörjande.

Vi erbjuder en fast punkt – ett boende – där klienten får möjlighet att hitta nya vägar mot ett mer självständigt liv. Hos oss får klienten stöd av en kvalificerad kontaktperson, i att exempelvis:

  • Etablera och upprätthålla vård- och myndighetskontakter
  • Hitta nya eller återuppta hälsofrämjande aktiviteter
  • Utforska vägen mot ett arbete för att på sikt bli självförsörjande
  • Stärka kontakten med familjen
  • Finna nya friska gemenskaper

När klienten är redo kan vi hjälpa till med att finna en lämplig utbildning, praktikplats eller arbete, eftersom vi samarbetar med näringslivet.

STÖDBOENDE I rosersberg

Målgrupp: personer från 21 år med erfarenhet av missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa – i behov av boende under en begränsad tid.

Vi erbjuder möblerade rum med toalett och dusch alternativt möblerad lägenhet med eget kök. Personal tillgänglig dygnet runt. Stöd och tillsyn fås av kvalificerad kontaktperson där klienten får individuellt anpassat stöd utifrån behov.

VÅR FILOSOFI

Vårt arbete utgår från en förståelse för individens sociala sammanhang där varje person ges möjlighet att utveckla sina egna resurser och växa som människa.

Våra boende blir sedda, bekräftade och får kvalificerat stöd som inspirerar till nya vägval i livet. Vi uppmuntrar till aktiviteter med fokus på hälsa och relationer, men också stöd inriktad på att komma igång med sysselsättning, i form av utbildning, praktikplats eller arbete.

SAMARBETSPARTNERS