Värdegrund

2nd Chance Stödboende har som vision att alla människor vi möter i vår verksamhet ska ha möjlighet till ett fullvärdigt och innehållsrikt liv.

Engagerad professionalism

Vi har kompetenta medarbetare som är djupt engagerade i att göra skillnad för våra boenden.

 

Lyhördhet

Vi är lyhörda och intresserade av varje människas behov och önskemål och utgår ifrån individens aktuella situation.


Helhetssyn

Vi vill erbjuda en helhetslösning för våra klienter, med kvalificerat stöd, boende och möjlighet till utbildning, praktikplats eller arbete.