2nd Chance och Heimstaden inleder samarbete

2nd Chance Stödboende och bostadsfastighetsbolaget Heimstaden Bostad inleder samarbete kring träningslägenheter. Syftet är att 2nd Chance ska få tillgång till träningslägenheter som våra klienter har möjlighet att hyra i andra hand när de lämnar stödboendet. 

– Som ett led i vårt boendestöd vill vi kunna erbjuda en möjlighet att bo i eget hushåll i egen lägenhet under viss tid, som ett led i vägen ut på den ordinarie bostadsmarknaden, säger Henrik Nilsson, vd på 2nd Chance Stödboende.

– Heimstadens vision är att erbjuda omtänksamma boenden och berika de lokalsamhällen vi är verksamma i. Vi gör det på många olika sätt, ett är att öronmärka ”träningslägenheter” till individer med särskilt behov av att komma på fötterna och växa genom en trygg bostad. Vi är glada över möjligheten att samarbeta med 2nd Chance Stödboende och bidra med våra resurser, säger Ann-Katrin Olsson, regionchef på Heimstaden.

Samarbetsavtalet innebär att 2nd Chance kan hyra lägenheter av Heimstaden och erbjuda dem till sina klienter, vilket beslutas av socialtjänsten. Inget besittningsskydd gäller och lägenheterna tillhandhålls i mån om tillgänglighet samt under en begränsad tid. Syftet med träningslägenheterna är att förbereda klienten för den ordinarie bostadsmarknaden och ett självständigt liv.

Om 2nd Chance Stödboende
2nd Chance Stödboende öppnar sin verksamhet 1 april i Slagsta, söder om Stockholm. Stödboendet riktar sig till personer från 21 år som vill ha en andra chans i livet. Verksamheten vänder sig till personer med bakgrund i missbruk, kriminalitet och/eller psykisk ohälsa med behov av psykosocialt stöd. Även avhopparverksamhet bedrivs. Målet är att klienten når framgång i sin förändringsprocess, för att på sikt klara av att leva ett självständigt, hälsosamt och hederligt liv som självförsörjande. Till sin hjälp har klienten stöd av en kvalificerad kontaktperson. För mer information se www.2ndchance.se.

Om Heimstaden Bostad
Heimstaden är ett av Europas ledande bostadsfastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för ägare och omtänksamma boenden för hyresgäster. Heimstaden har ca 110 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om 170 mdkr. Huvudkontoret är i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com.

För mer information kontakta: 
vd Henrik Nilsson, tel: 072-078 75 16
2ND CHANCE SAMHÄLLSSERVICEBOLAGET AB 
Fågelviksvägen 5, 7 tr. 
145 53 Norsborg 
E-post: info@2ndchance.se 

För mer information kontakta:
Regionchef Ann-Katrin Olsson, Heimstaden
Tel: 026-10 35 76