Idag öppnar 2nd Chance Stödboende

Idag, första april, startar 2nd Chance Stödboende i Slagsta söder om Stockholm. Vi erbjuder moderna rum och gemensamhetsutrymmen i ljus miljö och stöttar våra klienter på resan mot ett självförsörjande liv. De boende erbjuds också hjälp med utbildning, praktik eller arbete. Boendet riktar sig till de som är över 21 år gammal och syftar att hjälpa människor ur hemlöshet, kriminalitet och missbruk i samverkan med socialtjänst och kriminalvård. Vi har även avhopparverksamhet för de som önskar leva ett hederligt liv.

Bosse Sandwall, blir platschef på det nya stödboendet.

Ett samarbete med Nordens ledande utbildare inom yoga, Traumaanpassad Yoga Sverige, har slutits. Det stärker våra möjligheter att hjälpa klienter som har behov av avslappning och som genomgått traumatiska upplevelser.

Dessutom har 2nd Chance beviljats medlemskap i Vårdföretagarna.

Bosse Sandwall, arbetar idag på ett stödboende i Stockholm och har många års erfarenhet av stödboendeverksamhet. Han tillträder 1 maj och blir då platschef för verksamheten på 2nd Chance Stödboende.

Tidigare har styrelsen bestående av Stefan Attefall (ordf), Lennart Weiss (vice ordf) och Henrik Nilsson (vd) presenterats, liksom Samir Sabri, som blir särskilt kvalificerad kontaktperson. 

Samarbetet med Traumaanpassad Yoga Sverige innebär att vi erbjuder möjligheter till yoga, mindfulness och avslappningsprogram i olika former för ökat välmående. Programmen passar även bra för dem som genomgått traumatiska upplevelser och kanske utvecklat PTSD. För klienter som yogat i anstaltsmiljöer, med Prison Yoga Project, har möjlighet att fortsätta yogapraktiken hos oss. Som boende inom 2nd Chance verksamheter finns möjlighet att ta del av program och digitala inspelningar för ångestreducering, sömnproblematik samt andra vanligt förekommande symtom vid PTSD. Läs mer: www.traumaanpassadyoga.comwww.prisonyoga.orgwww.prisonyogascandinavia.org

Ett ramavtal har också tidigare presenterats med Heimstaden Bostad om träningslägenheter. Ytterligare samarbeten är på gång i syfte att skapa en kedja av erbjudanden som gör att klienterna ska finna en väg till ett självförsörjande liv.

För mer information se www.2ndchance.se

E-post: info@2ndchance.se 

För mer information – kontakta: 

vd Henrik Nilsson, tel: 072-078 75 16,

Bosse Sandwall, tel: 070-512 49 32.