transparensredovsning

Om företaget
2nd Chance Samhällsservicebolaget AB har till ändamål att initiera och driva verksamheter med social och trygghetsfrämjande inriktning. Vägledande för bolaget är att de verksamheter vi driver ska vägledas av ett starkt och personligt engagemang i mötet mellan personal och klient, som ökar de boendes möjligheter till en andra chans i livet.

Vi startade verksamheten 2nd Chance Stödboende i Slagsta 1 april 2021.

Vision
2nd Chance Samhällsservicebolaget AB har som vision att alla människor vi möter i vår verksamhet ska ha möjlighet till ett fullvärdigt och innehållsrikt liv.

NLedord
Engagerad Professionalism:
Vi har kompetenta medarbetare som är djupt engagerade i att göra skillnad för våra klienter.
Lyhördhet: 
Vi är lyhörda och intresserade av varje människas behov och önskemål och utgår från individens aktuella livssituation.
Helhetssyn:
Vi erbjuder helhetslösningar för våra klienter, med kvalificerat stöd, boende och möjlighet till utbildning, praktikplats eller arbete.

Kontaktinformation
2nd Chance Samhällsservicebolaget AB
559256-3091

Henrik Nilsson, Verkställande Direktör
Norrsundavägen 109
195 70 Rosersberg
0720-78 75 16
info@2ndchance.se

Ägare
Kim Thome via KThome Service AB
Henrik Nilsson via CLV 12 Invest & Förvaltning AB
Lennart Weiss via Creavate Affärsutveckling AB
Stefan Attefall via Solidus AB
Bo Sandwall
Katja Juntunen

Företagsledning
Henrik Nilsson, VD
Kim Thomé, Ekonomichef

Styrelse
Lennart Weiss, Ordförande
Cecilia Hjorth Attefall, Vice ordförande
Henrik Nilsson, Ledamot och Verkställande direktör

Ekonomi
https://www.allabolag.se/5592563091/2nd-chance-samhallsservicebolaget-ab

Kvalitetsarbete
2nd Chance målsättning är att vara det självklara valet för kunder och beställare med höga kvalitetskrav. För att kunna leva upp till både deras och våra egna högt ställda förväntningar arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med kvalitetsarbete.

chris-liverani-9cd8qOgeNIY-unsplash